GC Coaching Opleiding (nog één plaats vrij)

woensdagen 31 augustus, 14 en 28 september, 5 en 26 oktober

9 en 30 november, 7, 14 en 21 december 2022

van 9.30 tot 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)

Trainer : Thera Balvers, Certified CNVC Trainer & Assessor

 

 • Deze opleiding is bedoeld voor mensen die een eigen coaching praktijk willen gaan starten of al hebben, of voor coaches die hun coaching kwaliteiten willen verbreden en verdiepen, en op een organische wijze de cliënt in staat stellen om hun eigen gezonde natuur te gaan leven.

 • Zelf heb ik in mijn hulpverleningspraktijk gemerkt dat er, door geweldloze communicatie (GC) ook bekend als verbindende communicatie, totaal andere gesprekken ontstaan. Ik heb geleerd aan te sluiten bij diepe overtuigingen van cliënten, die soms bijna verankerd lijken te zijn in iemands persoonlijkheid en het blijkt dat hier wel degelijk beweging en groei is te bereiken. Zowel de cliënt als ikzelf worden blij van deze communicatie die tot zelfverbinding en innerlijke kracht leidt. Met de technieken van GC in samenhang met een liefdevolle en professionele attitude is transformatie mogelijk.

 • Ik ben zelf zo gepassioneerd over GC en heb hier zulke bijzondere ervaringen in opgedaan, dat ik dit graag wil overdragen aan professionals, die ook op een structurele manier willen bijdragen aan het welzijn, gezondheid en geluk van mensen.

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten in het tweede half jaar van 2022.


Onderwerpen en werkvormen: We gaan met sterk verdiepende technieken aan de slag.

 • Uitleg van het brein en de samenhang van lichaam en geest hierbij;

 • Het naar boven leren halen en vertalen van oordelen om zo tot de meest bloederige jakhalzen te komen, met als doel dat de oordelen volledig in het eigenaarschap komen;

 • Gevoelens durven te verdiepen tot in de kern van de pijn en leren bij pijn liefdevol en krachtig aanwezig te blijven, waarbij we ook beelden, visualisaties zullen gaan gebruiken;

 • Behoeften aan te reiken op het moment dat iemand daar ‘rijp’ voor is, de juiste balans leren te vinden in het proces van pijn en rouw naar hoop en perspectief;

 • Verschillende dansvloeren van Gina Lawrie en Bridget Belgrave;

 • Omgaan met schuld en schaamte;

 • Omgaan met boosheid, woede en agressie;

 • Vijandbeeld processen aansturen;

 • Mediation gesprekken voeren tussen echtparen en gezinssystemen;

 • Liefdevol en professioneel transformatie bereiken.

 

Trainer: Thera Balvers, International Certified CNVC Trainer & CNVC Assessor
(de trainingsdagen tellen mee voor het traject tot gecertificeerd Non Violent Communication Trainer)

 

Investering: Inclusief syllabus, koffie/thee, lunch en versnaperingen.
Particulier € 1945,- (zonder nota) . ZZP-er: € 2545,- . Indien het bedrijf betaalt: € 3900,-
(Als opleidingsinstituut ben ik vrijgesteld van omzetbelasting) (Accreditatiepunten voor SKJ en Registerplein)
Mocht het bedrag een probleem zijn, neem dan even contact op met Thera Balvers

Inschrijven bij Marcus van Paassen, aanaajaanaa connect : aanaajaanaa.connect@gmail.com