COVID update

Sinds 29 oktober 2020 zijn we weer terug bij af.  De situatie vraagt om beperking van contacten.  We leggen dus onze activiteiten voor onbepaalde tijd stil en hopen dat dit bijdraagt tot het terugdringen van de verspreiding van dit virus, zodat zorgverstrekkers ook weer een leven hebben.  We zijn met ons hart bij allen die lijden onder deze omstandigheden en wensen iedereen sterkte en mildheid, voor jezelf, voor degenen in je nabije omgeving en allen rondom ons.

 

We kijken intussen uit naar het najaar van 2021 en bereiden een mooi  aanbod voor.  Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Met liefs, Marcus en Carol

update 5 maart 2021

Connecting in Conflict

How conflict can become an opportunity for deeper closeness

Saturday and Sunday

30 and 31 October 2021 from 10:00 till 18:00

Yoram Mosenzon, certified NVC-trainer

 

Yoram Mosenzon has traveled in many countries and met thousands of people. One thing he observes and that unites us is that we all, every one of us, have conflicts. Some people keep their conflicts well hidden, others express them loudly, but every person I’ve met experiences challenges with others.

We all deal with irritations, disappointments, hurts, fears, struggles and communication challenges – with our families, children, partner, friends, neighbors and colleagues.

We will explore

❀ How to connect in conflict and transform conflicts into a deeper trust

❀ How to deal with misunderstandings and differences in opinion between people

❀ The power of Empathy and how it transforms situations and relationships

❀ How to be fully honest but not judgmental

❀ How to deal with inner conflicts (fights between different parts of ourselves)

❀ How to ask (and stand) for what you want

❀ And more…

About NVC

Nonviolent Communication (NVC) (PhD Marshall Rosenberg) is a practical communication tool that radically transforms your relationship with yourself and others. NVC cultivates assertive honesty mixed with a deep quality of Empathy.

NVC transforms conflicts into love and clarity.

NVC takes you from your meditation cushion into real life – it helps you live your deep values in relationships and millions of day-to-day life situations.
 NVC deeply transforms your communication with yourself toward a quality of profound compassion.

Group

You will be invited to work on examples from your own life in an interactive and safe learning environment. We will practice Nonviolent Communication through demonstrations, role-play and exercises in order to integrate NVC values and language more into our daily lives.  Maximum number of participants : 35.

Fee

For this course, the fee is a choice of between €190,00 - €380,00

The choice of fees depends on your income and free will. The idea behind a sliding scale is that we all have different current financial situations, and we like to be flexible so that your financial contribution fits your financial situation as well as your personal wish to support us.

 

Registration : https://www.connecting2life.net/workshop/2021-10-30/belgium/connecting-in-conflic-gent/

More information : Marcus: aanaajaanaa.connect@gmail.com

Extra support

We will have assistants accompanying us during this course. They’ve already completed the Basic, Intermediate, Advanced and Year Courses with us and are engaged in their steps toward teaching/sharing NVC.

 

Dyad Inquiry : introductie en praktijk (uitgesteld)

woensdagavond 18 november 2020

woensdagavond 16 december 2020

van 19.30 tot 21.30 uur (als je voor een eerste keer komt)

van 20.00 tot 21.30 uur (als je reeds een introductie tot Dyads hebt gehad)

 

Wil je meer ontspanning, helderheid en echte verbinding met jezelf en met anderen?

 

Op deze avond leer je een methode kennen met een verdiepende werking.

 

Je ervaart een diepe verbinding met jezelf en je behoeften.

Je voelt je eigen kracht met meer helderheid en volle aanwezigheid.

We doen dit in een kleine veilige groep en onder deskundige begeleiding.

 

De methode van duo-meditaties is geliefd vanwege haar eenvoud en direct

voelbare diepe werking op je geest en je lichaam.

Ervaringen uit deze praktijk, neem je mee in je dagelijkse leven.

 

Meer helderheid en aanwezigheid worden je deel.

 

Kom proberen op deze introductie avond.  En kom vaker proeven indien

het je aanspreekt; oefening baart kunst.

Carol en Marcus hebben jarenlange ervaring met deze werkwijze en

bieden empathische aanwezigheid voor wat zich aandient.

De praktijk kan helende effecten hebben; het is echter geen therapie.

Eenieder blijft verantwoordelijk voor eigen welbevinden.

Je komt als individu, niet als koppel, hoewel je wel met zijn tweeën, of meer,

kunt komen.

 

Kennismakingsavond  : introductieprijs €20,00

Oefenavond (indien reeds een kennismakingsavond bij ons meegemaakt) : prijs €15,00

Deze bijdragen zijn om onze kosten te dekken.  Indien de groep deelnemers groeit,

kunnen we ook de individuele bijdrage laten dalen.

In elk geval, als de prijs je zou beletten deel te nemen, contacteer ons om een andere uitwisseling te bespreken.

 

Uiterste datum van inschrijving : de woensdag zelf ten laatste om 12.00 uur

Begeleiding : Carol en Marcus

Verbindende Communicatie : introductie tweedaagse

 

(uitgesteld : nieuwe data volgen)

 

Wil je leren verbindend en effectief communiceren? Wil je communiceren zonder oordelen? Wil je meer bewust worden van je eigen gevoelens en je eigen behoeften? Dan ben je van harte welkom op deze introductie tweedaagse.

We werken twee dagen samen om ons bewust te worden van wet er werkelijk in ons omgaat.  We leren verantwoordelijkheid opnemen voor onze eigen gevoelens, onze eigen behoeften.  We leren luisteren naar wat er werkelijk leeft in onszelf en in de ander.

Ook oefenen we in het stellen van vragen als een verzoek, met een openheid.

 

Begeleiding : Carol

Prijs : glijdende schaal

€ 120,00 voor personen levend van een uitkering

€ 220,00 voor mensen met een normaal inkomen (je komt financieel toe en hebt ook mogelijkheden om eens op reis te gaan, af en toe eens op restaurant te gaan)

€ 320,00 voor mensen die bovengemiddeld verdienen en/of voor hun werk deze workshop volgen (op factuur : + 21% btw)

De inkomsten maken deze workshop mogelijk.  Indien alle deelnemers € 120,00 betalen, steken we er zelf geld aan toe.  Indien alle deelnemers € 220,00 betalen, komen we uit de kosten en als iedereen € 320,00 betaalt, maakt het mogelijk om in de toekomst andere personen/projecten te ondersteunen (=pay-it-forward)

ONGO : Dagelijks oefenen in geweldloosheid en wekelijks samenkomen

 Data : uitgesteld tot in 2021

 

Stel dat …Vrede, Mededogen en Wijsheid niet enkel mooie ideeën zijn, maar wel je dagelijkse beleving ?

Stel dat je in staat bent om het verschil te maken in je gezin, in de samenleving en in de wereld ?

 

Gewoon door deze waarden uit te dragen met je eigen woorden en met je eigen daden.  Eenn nieuwe groep start vanaf 7 september 2019 en ik wil je er graag bij.

Een groep van gewone mensen die graag meer geweldloos met elkaar willen leven. We kunnen dit leren door bewuster te leven. Door de stilte in onszelf te vinden. Door te oefenen in dagelijkse geweldloosheid. Dit met behulp van verbindende communicatie, dankbaarheid, en (zelf)mededogen. Geen voorkennis noodzakelijk wel het vertrouwen om mee gedragen te worden door de kracht van een groep.

We baseren ons op het Ongo Book: Everyday Nonviolence. Het boek voor mensen die stap voor stap bewuster willen omgaan met zichzelf en met de medemens. Om meer te weten te komen over het boek waarmee we werken, zoek online naar www.zenvc.org/ongobook.

 

Begeleiding : Carol, samen met de deelnemers

OEFENGROEP : Verbindende Communicatie en Leven in Mededogen

Voorlopig geen samenkomsten wegens huidige covid-situatie

 

Zin om met een oefengroep regelmatig samen te komen en kennis te maken met jezelf ? De oefeningen die we samen gaan doen bied ik aan  vanuit mijn zeven jaar ervaring met geweldloze communicatie. Gebaseerd op de inzichten van Marchall Rosenberg en gecombineerd met de oefeningen uit mijn twee jaar durende opleiding bij Robert Gonzales. De oefeningen zorgen ervoor dat we vanuit een beleving, veeleer  dan vanuit een cognitieve benadering, contact met onszelf en de ander leggen.

 

Voorkennis: Ten minste twee dagen een inleiding tot geweldloze communicatie hebben gevolgd bij mezelf of bij collega’s.

 

Groep kan max 8 pp groot zijn.

We beginnen  en stoppen stipt om 19.30- 21.30 uur.  Kom gerust 10 min voor aanvang.

 

Graag vooraf even contact met me opnemen. Ik wil heel graag bewaken dat de oefengroep niet te groot wordt. Wanneer de groep te groot zou worden overweeg ik graag om een tweede oefenmoment per maand in te lassen.

 

Kostenbijdrage per avond : €10,00 - €20,00, glijdende schaal, afhankelijk van je eigen inkomen, ter plaatse te betalen voor deelname in onkosten

 

Uiterste datum van inschrijving : dinsdagavond voor deelname op vrijdag

Begeleiding : Carol