Winter aanbod

 

De wintermaanden zijn een goed moment om ons terug te trekken in ons eigen nest.  Terugplooien op onszelf en elkaar vasthouden.

 

We overschouwen de activiteiten van het afgelopen jaar en kijken terug met warmte.  We bezinnen ons ook over de planning van 2020; er staan al een paar mooie trainingen en workshops op stapel : al het nieuws en de nieuwe data van onze klassiekers delen we begin 2020 hier en in onze nieuwsbrief en op facebook (volg ons ook daar).  December 2019 en januari 2020 zullen rustig zijn in aanaajaanaa connect.

 

Onze huiskamerconcerten op de eerste vrijdag van de maand gaan gewoon door : kom mee genieten op vrijdag 7 februari. (alle info onderaan deze pagina)

Schoonheid gegarandeerd!

 

Op 19 januari 'Opstellingen van het innerlijk kind' met Marie Pons.  ZIe meer info hieronder.

 

We blijven je graag zien en zien je graag komen.

Marcus en Carol

Opstellingen van het innerlijk kind

zondagnamiddag 19 januari 2020

van 13.00 tot 18.00 uur

 

Zonder dat jij het wil, gebeuren er steeds dezelfde dingen in je leven. Je weet wat je wil, maar het is alsof een onzichtbare hand je tegenhoud.

Je zit met zware gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid,… die je leven overschaduwen.

Chronische fysieke klachten bezwaren je bestaan.

Het zijn allemaal aanwijzingen dat je als kind diep gekwetst bent geweest, ook al herinner je je het niet of nauwelijks. Door die kwetsuren ben je dingen gaan denken zoals:”ik ben niet goed genoeg”, “Ik doe er niet toe”, “mijn behoeften tellen niet”, “liefde is gewelddadig”,…

Nu overheersen die overtuigingen je leven en beletten je voluit te leven.

Door opstellingen van het verlangen kunnen we de oorsprong van die overtuigingen detecteren en er heling in brengen.

Dan komt er een gevoel van rust en vrede. Je staat steeds sterker in je leven en wordt meester over je keuzes. Zo kan je steeds meer genieten van een leven dat echt bij je past.

Hoe werkt een opstelling?

Bij opstellingen in groep is er een vraagsteller, een begeleider en representanten.

De vraagsteller brengt zijn thema, zijn probleem in. Onder begeleiding gaat hij dan uit de groep representanten kiezen. Deze representanten zullen dan resoneren met stukken uit het leven van de vraagsteller. Dit is een zeer intuïtief proces. Op die manier kunnen we ontdekken wat er achter het probleem van de vraagsteller zit en kunnen we er heling in brengen. Dit alles onder deskundige begeleiding.

Als representant, of zelfs als toeschouwer kan je al heel wat inzichten krijgen en heling voelen voor je eigen thema’s.

Individuele opstellingen zijn ook mogelijk op afspraak.

 

Begeleiding: Marie Pons

Prijs:

90€ voor een eigen opstelling

20€ als representant (voor deze workshop is enkel nog plaats voor representanten)

 

Voor meer info en inschrijving : www.diepinjezelf.com

 

Dyad Inquiry : introductie en praktijk

woensdagavond 19 februari 2020

woensdagavond 18 maart 2020

van 19.30 tot 21.30 uur (als je voor een eerste keer komt)

van 20.00 tot 21.30 uur (als je reeds een introductie tot Dyads hebt gehad)

 

Wil je meer ontspanning, helderheid en echte verbinding met jezelf en met anderen?

 

Op deze avond leer je een methode kennen met een verdiepende werking.

 

Je ervaart een diepe verbinding met jezelf en je behoeften.

Je voelt je eigen kracht met meer helderheid en volle aanwezigheid.

We doen dit in een kleine veilige groep en onder deskundige begeleiding.

 

De methode van duo-meditaties is geliefd vanwege haar eenvoud en direct

voelbare diepe werking op je geest en je lichaam.

Ervaringen uit deze praktijk, neem je mee in je dagelijkse leven.

 

Meer helderheid en aanwezigheid worden je deel.

 

Kom proberen op deze introductie avond.  En kom vaker proeven indien

het je aanspreekt; oefening baart kunst.

Carol en Marcus hebben jarenlange ervaring met deze werkwijze en

bieden empathische aanwezigheid voor wat zich aandient.

De praktijk kan helende effecten hebben; het is echter geen therapie.

Eenieder blijft verantwoordelijk voor eigen welbevinden.

Je komt als individu, niet als koppel, hoewel je wel met zijn tweeën, of meer,

kunt komen.

 

Kennismakingsavond  : introductieprijs €20,00

Oefenavond (indien reeds een kennismakingsavond bij ons meegemaakt) : prijs €15,00

Deze bijdragen zijn om onze kosten te dekken.  Indien de groep deelnemers groeit,

kunnen we ook de individuele bijdrage laten dalen.

In elk geval, als de prijs je zou beletten deel te nemen, contacteer ons om een andere uitwisseling te bespreken.

 

Uiterste datum van inschrijving : de woensdag zelf ten laatste om 12.00 uur

Begeleiding : Carol en Marcus

Verbindende Communicatie : introductie tweedaagse

Vrijdag 20 maart van 10:00 uur tot 17:00 uur en

Zaterdag 21 maart van 10:00 uur tot 17:00 uur

 

of

Zaterdagen 9 en 16 mei van 10:00 uur tot 17:00 uur

 

Wil je leren verbindend en effectief communiceren? Wil je communiceren zonder oordelen? Wil je meer bewust worden van je eigen gevoelens en je eigen behoeften? Dan ben je van harte welkom op deze introductie tweedaagse.

We werken twee dagen samen om ons bewust te worden van wet er werkelijk in ons omgaat.  We leren verantwoordelijkheid opnemen voor onze eigen gevoelens, onze eigen behoeften.  We leren luisteren naar wat er werkelijk leeft in onszelf en in de ander.

Ook oefenen we in het stellen van vragen als een verzoek, met een openheid.

 

Begeleiding : Carol

Prijs : glijdende schaal

€ 120,00 voor personen levend van een uitkering

€ 220,00 voor mensen met een normaal inkomen (je komt financieel toe en hebt ook mogelijkheden om eens op reis te gaan, af en toe eens op restaurant te gaan)

€ 320,00 voor mensen die bovengemiddeld verdienen en/of voor hun werk deze workshop volgen (op factuur : + 21% btw)

De inkomsten maken deze workshop mogelijk.  Indien alle deelnemers € 120,00 betalen, steken we er zelf geld aan toe.  Indien alle deelnemers € 220,00 betalen, komen we uit de kosten en als iedereen € 320,00 betaalt, maakt het mogelijk om in de toekomst andere personen/projecten te ondersteunen (=pay-it-forward)

'Op pad' naar veerkracht: innerlijke zelf, relaties, gezinnen, culturen en aarde!

Geweldloze Communicatie (NVC)

Zondagnamiddag 29 maart 2020

van 14.00 tot 17.00 uur

 

Je bent welkom bij CNVC gecertificeerde trainer, Robyn Marie Bors Veraart.. Ze zal ons meenemen op een reis van 3 uur door 25 jaar studie van rouw en trauma en het verkrijgen van veerkracht in onszelf en ons lichaam als individuen, in onze relaties, en ook in onze culturen. Hoe kunnen we onze veerkracht versterken en tegelijkertijd ons hart zacht houden in deze tijden, in welke we onszelf vinden (en soms verliezen), met alle crises en kansen die ze brengen? Hoe zullen we onze eigen unieke manier vinden om de oproepen overal om ons heen te beantwoorden, zowel van binnen als van buiten, om ons in vreedzame en betekenisvolle mobilisatie te brengen? Hier is een plek om te oefenen of te verdiepen in vaardigheden van veerkracht, waaronder zelf-empathie, bewust in het moment aanwezig te zijn, lichaamsbewustzijn en een niet aflatende bereidheid om met nederigheid te dienen wat er ook nodig is in ons lokale innerlijke of uiterlijke ecosysteem ...

 

“On the Road” to Resilience: Self, Relationships, Families, Cultures and Planet!

Come join CNVC certified NonViolent Communication trainer, Robyn Marie Bors Veraart as she takes us on a 3 hour journey through 25 years of study of Grief and Trauma and how to build resiliency into our selves and our bodies as individuals, into our relationships, and also into our cultures.  In these times in which we find (and sometimes lose!) ourselves, with all the crisis and opportunity they bring, how do we strengthen our resilience while keeping our hearts soft?  How shall we find our own unique way to answer the calls all around us, both inside and out, to bring us into peaceful and purposeful mobilisation?   Here is a place to practice or deepen into skills of resilience including self-empathy, mindful presencing, body awareness and an unwavering willingness to serve with humility whatever needs tending in our local inner or outer ecosystem…

 

 

 

Begeleiding : Robyn Marie Bors Vervaert (CNVC-certified trainer)

Robyn is mede-oprichter, samen met haar echtgenoot Lars Veraart, van Provision Transylvania, een boerderij en leercentrum voor agro-ecologie en geweldloosheid: http://www.provisiontransylvania.com/

Robyn Marie Bors Veraart, geboren in New York, de VS, is opgeleid als psychotherapeut werkende met behulp van muziek, Gestalt therapie en constellatie werk. Robyn is ook een gecertificeerde trainer van geweldloze communicatie via CNVC. Haar carrière bracht ze "van binnenuit" door binnen een grote vrouwengevangenis waar ze, naast haar dienst als psychotherapeut, cursussen in yoga en meditatie aanbood. Ze kwam bij Geweldloze Communicatie terecht via de deur van Geweldloosheid, nadat ze tijd had doorgebracht in een gemeenschap in Frankrijk die was opgericht door studenten van Gandhi. Ze beschouwt zichzelf als 'geplant' in een boeren levensstijl in het kleine dorp in Transsylvanië, waar ze actief samenwerkt met verschillende NGO's voor sociale verandering. Robyn ondersteunt haar lokale gemeenschap door het bevorderen van herstellende, regeneratieve en veerkrachtige praktijken op alle niveaus: van wateren en bodems, via lokale voedseleconomieën en in bewuste artistieke expressie.

 

Prijs : glijdende schaal

€ 30,00 voor personen levend van een uitkering

€ 60,00 voor mensen met een normaal inkomen (je komt financieel toe en hebt ook mogelijkheden om eens op reis te gaan, af en toe eens op restaurant te gaan)

€ 90,00 voor mensen die bovengemiddeld verdienen en/of voor hun werk deze workshop volgen (op factuur : + 21% btw)

De inkomsten maken deze workshop mogelijk.  Indien alle deelnemers € 30,00 betalen, steken we er zelf geld aan toe.  Indien alle deelnemers € 60,00 betalen, komen we uit de kosten en als iedereen € 90,00 betaalt, maakt het mogelijk om in de toekomst andere personen/projecten te ondersteunen (=pay-it-forward)

ONGO : Dagelijks oefenen in geweldloosheid en wekelijks samenkomen

 

 

Stel dat …Vrede, Mededogen en Wijsheid niet enkel mooie ideeën zijn, maar wel je dagelijkse beleving ?

Stel dat je in staat bent om het verschil te maken in je gezin, in de samenleving en in de wereld ?

 

Gewoon door deze waarden uit te dragen met je eigen woorden en met je eigen daden.  Eenn nieuwe groep start vanaf 7 september 2019 en ik wil je er graag bij.

Een groep van gewone mensen die graag meer geweldloos met elkaar willen leven. We kunnen dit leren door bewuster te leven. Door de stilte in onszelf te vinden. Door te oefenen in dagelijkse geweldloosheid. Dit met behulp van verbindende communicatie, dankbaarheid, en (zelf)mededogen. Geen voorkennis noodzakelijk wel het vertrouwen om mee gedragen te worden door de kracht van een groep.

Ik baseer me op het Ongo Book: Everyday Nonviolence. Het boek voor mensen die stap voor stap bewuster willen omgaan met zichzelf en met de medemens. Om meer te weten te komen over het boek waarmee ik werk zoek online naar www.zenvc.org/ongobook.

 

Prijs voor de hele reeks : €250,00 voor 11 bijeenkomsten, vanaf 7 september 2019, van 8.30 tot 10.30 uur

Mocht de prijs een belemmering zijn om deel te nemen, neem gerust contact met ons op voor overleg.

Begeleiding : Carol

OEFENGROEP : Verbindende Communicatie en Leven in Mededogen

NIEUWE DATA

vrijdagavonden van 19.30 tot 2130 uur, 2° en 4° vrijdag van maand

13 en 27 september 2019

11 en 25 oktober 2019

8 en 22 november 2019

13 december 2019 (vervalt, wegens zelf in opleiding)

 

Zin om met een oefengroep regelmatig samen te komen en kennis te maken met jezelf ? De oefeningen die we samen gaan doen bied ik aan  vanuit mijn zeven jaar ervaring met geweldloze communicatie. Gebaseerd op de inzichten van Marchall Rosenberg en gecombineerd met de oefeningen uit mijn twee jaar durende opleiding bij Robert Gonzales. De oefeningen zorgen ervoor dat we vanuit een beleving, veeleer  dan vanuit een cognitieve benadering, contact met onszelf en de ander leggen.

 

Voorkennis: Ten minste twee dagen een inleiding tot geweldloze communicatie hebben gevolgd bij mezelf of bij collega’s.

 

Groep kan max 8 pp groot zijn.

We beginnen  en stoppen stipt om 19.30- 21.30 uur.  Kom gerust 10 min voor aanvang.

 

Graag vooraf even contact met me opnemen. Ik wil heel graag bewaken dat de oefengroep niet te groot wordt. Wanneer de groep te groot zou worden overweeg ik graag om een tweede oefenmoment per maand in te lassen.

 

Kostenbijdrage per avond : €10,00 - €20,00, glijdende schaal, afhankelijk van je eigen inkomen, ter plaatse te betalen voor deelname in onkosten

 

Uiterste datum van inschrijving : dinsdagavond voor deelname op vrijdag

Begeleiding : Carol